Yogi Bhajan

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan Meester in de Kundalini Yoga, is geboren als Harbhajan Singh in een rijkere familie, op 26 augustus 1929 in een klein plaatsje in Noord India, wat nu Pakistan is. Hij was de eerste zoon in een familie dat al 25 jaar had gebeden om een jongen. Tijdens een gebed hadden zij beloofd dat ze hun zoon naar een heilige plaats zouden brengen, om hun dankbaarheid te tonen en om hem de onmiddellijke ervaring van de heilige plek te geven. De impact van dit bezoek heeft veel teweeg gebracht en Harbhajan Singh, begon al op jonge leeftijd met het bestuderen van alle wereldwijde religies, de spirituele leringen, geschriften en de technologieën en bezocht hij alle mogelijke heilige plekken en personen. Yogi Bhajan leerde Kundalini yoga van Meester Sant Hazara Singh en op de leeftijd van zestien was Yogi Bhajan zelf een Meester geworden.

Elke verjaardag toen hij nog thuis woonde ontving hij gouden munten, die hij verdeelde onder de armen mensen in de plaats waar hij woonde. Tijdens highschool deed hij aan atletiek, hij trainde niet als ieder, veel hardlopen en fysieke oefeningen, maar hij beoefende yoga en zo won hij verschillende wedstrijden. Jaren lang werd Kundalini Yoga alleen beoefend in een kleine groep, de leer werd mondeling aan elkaar doorgegeven en mocht niet aan mensen buiten deze groep onderwezen worden. Iedereen sprak de belofte uit om de technieken van deze yoga geheim te houden. Yogi Bhajan is degene geweest die deze belofte opengebroken heeft. Hij wilde zo veel mogelijk mensen laten ervaren wat deze yoga doet. Zodat de mensen er baat bij zouden hebben.

In 1968 is Harbhajan Singh naar Canada gegaan om yogales op de Universiteit te geven, wat iets anders verlopen is. In Canada heeft hij de naam Yogi Bhajan gekregen. In 1969 werd hij uitgenodigd om in USA, Los Angeles een weekend les te gaan geven. Uiteindelijk bleek dat hij daar nodig was en bleef hij. Hij gaf eerst les in een cultureel centrum en later in een meubelwinkel, waar ze elke les meubels aan de kant moesten schuiven om plaats te maken voor yoga. Hij vertelde de jonge mensen die hij les gaf dat hij niet gekomen was om studenten te verzamelen; hij was gekomen om leraren op te leiden. Later gaf hij les in de Ashram in New Mexico. Hij heeft veel gereisd om in veel landen workshops te geven. Yogi Bhajan heeft op 6 oktober 2004 zijn fysieke lichaam verlaten, hij was toen 75 jaar oud.

JogiBahjanEen weetje: Yogi Tea is bedacht en ontwikkeld door Yogi Bhajan.

 

“It’s not the life that matters, it’s the courage that you bring to it”
Yogi Bhajan